โต๊ะจีน...จัดเลี้ยง...งานสังสรรค์

 
โต๊ะจีนเข็มทองโภชนา
โต๊ะจีนเข็มทองโภชนา
ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม
โต๊ะจีน
   

สารจากผู้ว่า
จังหวันครปฐม เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับมีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
นับเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการประกอบอาชีพ “โต๊ะจีน” เป็นเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการโต๊ะจีน จนกลายเป็นเอกลักษณ์พิเศษของจังหวัด
ที่มีประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันดี อาหารโต๊ะจีนนครปฐมนับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย
ที่ได้ดำเนินการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองร้านที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาด
ปลอดภัย ได้มาตราฐานจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ในการบริโภคอาหารโต๊ะจีนของจังหวัดนครปฐม
ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านจังหวัดนครปฐมลองแวะ
สัมผัสชิมลิ้มรสอาหารโต๊ะจีนที่เพียบพร้อมทั้งความอร่อย สะอาด คุ้มค่าด้วยคุณภาพ
ราคาประหยัด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้โอกาสแวะชิมอาหารโต๊ะจีนนครปฐม

+หน้าแรก +เกี่ยวกับร้าน +เกี่ยวกับโต๊ะจีน +เสนอแนะติดชม
+อาหาร +บุคลากร +อุปกรณ์ +ผลงานต่างๆ +แผนที่ร้าน +ติดต่อเรา
 

โต๊ะจีนคุณภาพ

นึกถึงโต๊ะจีนนึกถึง

โต๊ะจีนเข็มทองโภชนา

38 /3 ม.3 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034-255-977,034-250-436 แฟ็กซ์. 034-272-669
E-mail : kemthongpochana@hotmail.com
Hi5 http://kemthongpochana.hi5.com